Hjälp och FAQ

Välkommen till ADDIGO:s hjälpavdelning. Här hittar du vanliga frågor och svar samt instruktioner om de viktigaste funktionerna. Om du har en fråga som du inte hittar här i hjälpavsnittet är du välkommen att kontakta vår ADDIGO Support.

Om du behöver ett avtal för uppdragsbehandling av uppgifter i enlighet med avsnitt 11 BDSG kan du ladda ner det från Cockpit under ADV-avtal.

Tutorials

På grund av den utökade flerspråkigheten i appen har importen nu ställts in på en ny standard (RFC 4180). Detta innebär att fältnamnen nu måste anges på engelska.

Varje CSV-fil för importen måste vara kodad som UTF-8. Varje fil måste innehålla exakt en rubrikrad med motsvarande fältidentifierare. Som avgränsare kan antingen kommatecken eller semikolon användas. Dubbla inverterade kommatecken förväntas som textavgränsare (fielddelimiter).
Möjliga fältidentifierare för CSV-filer

Kunder
kdnr – Kundnummer
firmname – Företagets namn
gender – Hälsningsfras (0 – utan, 1 – herr, 2 – fru)
title – Titel
firstname – Förnamn
lastname – Namn
email – e-post
phone – Telefon
mobile – Mobiltelefon
fax – fax
street – Gata
house – Husnummer
zip – POSTKODE
city – Plats
url – Webbplats

Material och Prestanda
nr – No.
title – Namn
description – Beskrivning
pricetype – Pris typ (0 – motsvarar ”n.a.”, 1 – motsvarar ”fast pris”, 2 – motsvarar ”per enhet”)
unittype_id – Enhet
price – Pris
tax – MOMS.

Projekt
nr – Nr.
title – Name
field1 – Beschreibung

Mitarbeiter
nr – No.
gender – Hälsningsfras (0 – utan, 1 – herr, 2 – fru)
firstname – Förnamn
lastname – Namn
email – e-post
position – Position

Exempel:

Kunder, kommaseparerade:
"kdnr","firmname","gender","title","firstname","lastname","email","phone","mobile","fax","street","house","zip","city","url"
"2","Firma XY","1","","Rüdiger","Ärmel","email@mail.zy","0123456789","01987654321","","Teststr.","1","12345","Testhausen",""

clients.csv – Exempel

Material, semikolon separerat:
"nr";"title";"description";"pricetype";"unittype_id";"price";"tax"
"M-12345";"Material 12345";"Description of material 12345";"2";"m";"123.45";"19"

material-service.csv – Exempel

Projekt, kommaseparerade:
"nr","title","field1","field2"
"1","Project 1","Description of project 1"
"2","Project 2","Description of project 2","1"

projects.csv – Exempel

Observera för inverterade kommatecken i textinnehållet.
Om inverterade kommatecken används i fältinnehållet måste de undantas med ett annat inverterat kommatecken.

Exempel

"Hotell "Ibis"" Hamburg" motsvarar fältinnehållet: Hotel "Ibis" Hamburg

Detsamma gäller för representationen av tum-enheten (")

"3/4"" Gängat rör" motsvarar fältinnehållet: 3/4" gängat rör

Frågor om Addigo

För att använda ADDIGO Servicerapport-appen behöver du en smartphone eller surfplatta med operativsystemet iOS eller Android.

För att använda e-postfunktionen (skicka servicerapporter via e-post) behöver du en fungerande internetanslutning och ett e-postkonto som är konfigurerat på din slutenhet.

För att använda ADDIGO Cockpit behöver du bara en enhet med en webbläsare och en internetanslutning.

Ja, ADDIGO Cockpit är en webbaserad programvara som fungerar med alla aktuella webbläsare på alla operativsystem.

Ja, appen fungerar offline. För att synkronisera med Cockpit och skicka rapporter via e-post behöver du en internetanslutning och ett e-postkonto på din smartphone/surfplatta.

ADDIGO Cockpit är dock en https-krypterad webbapplikation som kräver online-åtkomst.

Ja, ADDIGO Cockpit är speciellt utvecklat för en centraliserad och enkel hantering av alla kataloger (kunder, tjänster, material etc.), uppgifter/rapporter och mallar för användning av ADDIGO Service Report på flera smartphones/surfplattor.

Du kan lägga till bilder i rapporterna som dokumentation, bevis etc. (i standardversionen är denna funktion tillgänglig mot en avgift i butiken, med en cockpitlicens ingår den).

Du kan redigera bilderna – rita markörer på bilden eller lägga till titlar och beskrivningar direkt på skärmen efter att du har valt/tagit bilden.

En PDF-fil kan skapas i appen i rapportvyn. När du har klickat på ”Skapa PDF” visas PDF-dokumentet. Du kan sedan markera det genom att dubbelklicka och förstora det med hjälp av touch-zoomfunktionen. Dubbelklicka igen för att återgå till det fullständiga dokumentet.

Du kan även använda appen ADDIGO Servicerapport privat. Av juridiska skäl har vi tyvärr inte möjlighet att sälja ADDIGO Cockpit till privatpersoner.

Du kan hämta den fullständiga versionen av ADDIGO-appen via ditt konto i respektive app/play-butik. Du kan köpa årslicenser för ADDIGO Cockpit efter registrering. Paypal och kreditkort finns tillgängliga som betalningsalternativ.

ADDIGO Servicereport-appen kan laddas ner kostnadsfritt från App Store (iOS-version). En version för Android-operativsystem kan laddas ner kostnadsfritt från Google Play Store.

En översikt över licenserna för ADDIGO Cockpit finns på ADDIGO Licenser. Du kan enkelt registrera dig på cockpit.addigo.de och testa ADDIGO kostnadsfritt i 30 dagar. Om du bestämmer dig för att använda ADDIGO under denna tid, ska du bara säkra din licens i cockpit under ”Licenser”.

Ja, ADDIGO-fakturor uppfyller kraven i § 35a i den tyska skattelagen, information som ska visas inkluderas automatiskt. Du kan också lägga till en motsvarande anmärkning i ADDIGO Cockpit under Fakturainställningar.

Ja, du hittar motsvarande inställning under ”Inställningar” > ”App”. Klicka på ”Edit” så ser du underrubriken ”Färdigställda rapporter ”.

App: Naturligtvis! I den kostnadsfria Smart Basic-versionen kan du lägga till en logotyp i PDF-inställningarna.
Om du vill integrera ditt brevhuvud erbjuder Smart Pro-versionen dig detta alternativ.

Cockpit: Om du vill lägga till en logotyp eller ett brevhuvud i Cockpit kan du göra det under Inställningar / Layout.
Där hittar du alternativen för att ladda upp och anpassa din logotyp och ditt brevpapper.