Pomoc i FAQ

Witamy w sekcji pomocy ADDIGO. Znajdziesz tu często zadawane pytania i instrukcje dotyczące najważniejszych funkcji. Jeśli masz pytanie, którego nie możesz znaleźć w obszarze pomocy, skontaktuj się z naszym ADDIGO Support.

Jeśli potrzebujesz umowy dotyczącej przetwarzania danych na zlecenie zgodnie z sekcją 11 BDSG, możesz ją pobrać z Cockpitu w ramach umowy ADV.

Samouczki

Ze względu na rozszerzoną wielojęzyczność aplikacji, import został teraz ustawiony na nowy standard (RFC 4180). Oznacza to, że nazwy pól muszą być teraz określone w języku angielskim.

Każdy plik CSV do importu musi być zakodowany jako UTF-8. Każdy plik musi zawierać dokładnie jeden wiersz nagłówka z odpowiednimi identyfikatorami pól. Jako separatory mogą być używane przecinki lub średniki. Podwójne cudzysłowy są oczekiwane jako separatory tekstu (fielddelimiter).
Możliwe identyfikatory pól dla plików CSV

Klienci
kdnr – numer klienta
firmname – nazwa firmy
gender – płeć (0 – bez, 1 – Pan, 2 – Pani)
title – tytuł
firstname – imię
lastname – nazwisko
email – e-mail
phone – telefon
mobile – telefon komórkowy
fax – faks
street – ulica
house – numer domu
zip – kod pocztowy
city – miasto
url – strona internetowa

Materiały i usługi
nr – Nr.
title – nazwa
description – opis
pricetype – typ ceny (0 – odpowiada „n.d.”, 1 – odpowiada „fixed price”, 2 – odpowiada „per unit”)
unittype_id – jednostka
price – cena
tax – podatek VAT

Projekty
nr – Nr.
title – Nazwa
field1 – Opis

Pracownicy
nr – Nr.
gender – płeć (0 – bez, 1 – Pan, 2 – Pani)
firstname – imię
lastname – nazwisko
email – e-mail
position – stanowisko

Przykłady:

Klienci, oddzielone przecinkami:
"kdnr","firmname","gender","title","firstname","lastname","email","phone","mobile","fax","street","house","zip","city","url"
"2","Firma XY","1","","Rüdiger","Ärmel","email@mail.zy","0123456789","01987654321","","Teststr.","1","12345","Testhausen",""

klienci.csv -przykład  

Materiał, oddzielony średnikiem:
„nr”; „title”; „description”; „pricetype”; „unittype_id”; „price”; „tax”
„M-12345”; „Materiał 12345”; „Opis materiału 12345”; „2”; „m”; „123.45”; „19”

material-leistungen.csv – Przykład

Projekty, oddzielone przecinkami:
„nr”,„title”,„field1”,„field2”
„1”, „Projekt 1”, „Opis projektu 1”
„2”, „Projekt 2”, „Opis projektu 2”, „1”

projekty.csv – Przykład

Uwaga dotycząca cudzysłowów w treści tekstu.
Jeśli w treści pól używane są cudzysłowy, należy je pominąć innym cudzysłowem.

Przykłady

„Hotel »«Ibis”” Hamburg” odpowiada treści pola: Hotel »Ibis« Hamburg

To samo dotyczy reprezentacji jednostki cal (")

„3/4”” Rura gwintowana„ odpowiada zawartości pola: Rura gwintowana 3/4”

Pytania dotyczące Addigo

Do korzystania z aplikacji ADDIGO Servicereport potrzebny jest smartfon lub tablet z systemem operacyjnym iOS lub Android.

Do korzystania z funkcji e-mail (wysyłanie raportów serwisowych pocztą elektroniczną) potrzebne jest działające połączenie internetowe i konto e-mail skonfigurowane na urządzeniu końcowym.

Do korzystania z ADDIGO Cockpit wystarczy urządzenie z przeglądarką internetową i połączeniem internetowym.

Tak, ADDIGO Cockpit to oprogramowanie internetowe, które działa ze wszystkimi aktualnymi przeglądarkami internetowymi na wszystkich systemach operacyjnych.

Tak, aplikacja działa w trybie offline. Do synchronizacji z kokpitem i wysyłania raportów pocztą elektroniczną potrzebne jest połączenie internetowe i konto e-mail skonfigurowane na smartfonie/tablecie.

ADDIGO Cockpit jako aplikacja internetowa szyfrowana protokołem https wymaga jednak dostępu online.

Tak, ADDIGO Cockpit został specjalnie opracowany do scentralizowanego i prostego zarządzania wszystkimi katalogami (klientów, usług, materiałów itp.), zadaniami/raportami i szablonami do korzystania z ADDIGO Service Report na kilku smartfonach/tabletach.

Obrazy można dodawać do raportów jako dokumentację, dowody itp. (w standardowej wersji ta funkcja jest dostępna za opłatą w sklepie, z licencją na kokpit jest wliczona w cenę).

Możesz edytować obrazy – rysować znaczniki na obrazie lub dodawać tytuły i opisy bezpośrednio na ekranie po wybraniu/zrobieniu zdjęcia.

Plik PDF można utworzyć w aplikacji w widoku raportu. Po kliknięciu przycisku „Utwórz PDF” pojawi się dokument PDF. Można go wybrać poprzez dwukrotne kliknięcie i powiększyć za pomocą funkcji powiększenia dotykowego. Ponowne dwukrotne kliknięcie spowoduje powrót do pełnego dokumentu.

Z aplikacji ADDIGO Servicereport można również korzystać prywatnie. Ze względów prawnych niestety nie możemy sprzedawać ADDIGO Cockpit osobom prywatnym.

Pełną wersję aplikacji ADDIGO można uzyskać za pośrednictwem konta w odpowiednim sklepie z aplikacjami/play store. Po rejestracji można zakupić roczne licencje na ADDIGO Cockpit. Paypal i karta kredytowa są dostępne jako opcje płatności.

Aplikację ADDIGO Servicereport można pobrać bezpłatnie z App Store (wersja iOS). Wersję dla systemów operacyjnych Android można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play.

Przegląd licencji dla ADDIGO Cockpit można znaleźć pod adresem ADDIGO Licencje. Możesz łatwo zarejestrować się za darmo na stronie cockpit.addigo.de i testować ADDIGO przez 30 dni bez żadnych opłat. Jeśli zdecydujesz się korzystać z ADDIGO w tym czasie, po prostu zabezpiecz odpowiednią licencję w kokpicie w sekcji „Licencje”.

Tak, faktury ADDIGO spełniają wymagania § 35a niemieckiego kodeksu podatkowego, informacje, które mają być wyświetlane, są automatycznie uwzględniane. Możesz również dodać odpowiednią notatkę w ADDIGO Cockpit w ustawieniach faktury.

Tak, odpowiednie ustawienie można znaleźć w sekcji „Ustawienia” > „Aplikacja”. Kliknij „Edytuj”, a zobaczysz podpunkt „Ukończone raporty”.

Aplikacja: Oczywiście! W darmowej wersji Smart Basic możesz dodać logo w ustawieniach PDF.
Jeśli chcesz zintegrować swój papier firmowy, wersja Smart Pro oferuje tę opcję.

Cockpit: Aby dodać logo lub papier firmowy w Kokpicie, możesz to zrobić w Ustawieniach / Układzie.
Znajdziesz tam opcje przesyłania i dostosowywania logo i papieru firmowego.