FÖR EN DAGLIG VERKSAMHET FULL AV UTMANINGAR HAR VI UTVECKLAT

Lösningar

ADDIGO erbjuder perfekta lösningar för digitalisering av vardagliga affärsprocesser för ett brett spektrum av företagsstorlekar – för ensamvargar, små och medelstora företag.

 • 1

  Smart Basic: ADDIGO-appen som en gratis basversion

 • 2

  Smart Pro: ADDIGO-appen med utökade funktioner

 • 3

  Complete: ADDIGO kompletta lösning bestående av app och cockpit

Vår Smart Basic-app underlättar redan det dagliga administrativa arbetet, t.ex. för dig som är småföretagare. I denna version ingår vår standardiserade servicerapport som sparar mycket tid på plats och som även kan användas offline.

Vår Smart Pro-app erbjuder betydligt fler funktioner: du kan t.ex. importera eller exportera dina kund- och materiallistor och förformatera olika PDF-dokument, medan dina anställda har tillgång till fotodokumentation och en timer för att registrera arbetstid.

Den kompletta lösningen ”Complete” ger dig en bekväm och tydlig centraliserad datahantering via ”Cockpit”, där du kan hantera alla dagliga affärsprocesser. Detta inkluderar skapandet av offerter och fakturor. Med Complete-versionen kan du också anpassa de förkonfigurerade formulären efter dina behov utan programmeringskunskaper och skapa egna nya formulär från vilka du sedan kan generera uppgifter till dina anställda. Tack vare den veckovisa cockpitöversikten kan du se hur och var du har fördelat dina medarbetare och på så sätt uppnå en effektiv medarbetarhantering.

När du tilldelar uppgifter skapas också automatiskt en post i appanvändarens kalender. En blick på kalendern är allt som krävs för att din medarbetare ska kunna navigera direkt till arbetsplatsen med hjälp av sin slutenhet.

När rapporterna eller uppgifterna har slutförts görs en XML-fil tillgänglig för dig en gång om dagen för enkel export via e-post.

Alla fördelar i en överblick

Smart Basic

Smart Pro

Complete

Standard tjänstgöringsrapport, inkl. resekostnader & signaturfält
IOS- och Android APP med offline-läge
Krypterad dataöverföring
Överensstämmer med DGSVO
Daglig backup
Dag- och nattdesign
Inspelning av tillägg
Fotodokumentation (inspelning, bearbetning, lagring)
Kund- och materiallistor med CSV-import/export
Dokumentbilagor (.pdf; .jpg)
Inställningar för PDF-dokument
Timer för registrering av arbetstid
Projektuppgift
Central datahantering (Cockpit)
Förkonfigurerade servicerapporter, inklusive resekostnader och signaturfält
Självkonfigurerbara servicerapporter
Katalog för mallar
Checklistor
Faktablad
Testprotokoll
Kalenderfunktion i backend
Beredning av offert
Fakturering
Fakturahantering
Medarbetarplanering
XML-export

Funktioner i en överblick

Smart Basic (kostnadsfritt)

För mikroföretagare och deltidsanställda 

 • Standard servicerapport
 • Materialhantering (registrering av material, t.ex. hylsor, granulat, färg etc. och deras prissättning, inklusive artikelnummer och beskrivning)
 • Service management (registrering av olika typer av tjänster, t.ex. plattsättning, installation av brandvarnare, städning och prissättning av dessa)
 • Medarbetarkatalog (dokumentation av anställda som finns på plats)
 • Hantering av kunddata med kundnummer (importmöjlighet från smartphone-kontakter)
 • Resekostnader (fast pris, pris per kilometer) och beräkning av dessa
 • Hantering av skattesatser (3 individuella skattesatser)
 • Anteckningsfält (för registrering av enskilda incidenter på plats)
 • Signaturfält
 • Integration av logotyp
 • Valutaredigerare
 • Kalkylfunktion för alla tjänster, material och resekostnader, inkl. momsberäkning
 • PDF-exportfunktion för att skapa en PDF-fil, t.ex. för att skicka via e-post
 • Hantering av företagsdata (företag, undertitel/krav, adress, telefonnummer, e-post, e-post för servicerapporter, webbplats)
 • Funktion för avläsning av kundadressdata för kartor och Google Maps (IOS-funktion för navigering till kunden)
 • Hantering av textmallar för e-post
 • Dag- och nattdesign

Smart Pro (prenumerationsmodell)

För egenföretagare, frilansare, hantverkare och enskilda näringsidkare

Innehåller alla funktioner i ADDIGO Smart Basic och ytterligare:

 • Fotodokumentation (inspelning, bearbetning, lagring)
 • CSV-import/export av kund- och materiallistor, servicetyper och deras prissättning
 • Integration av affärsdokument (inställningar för PDF-dokument)
 • Skapa tillägg (för enkel registrering av extra kostnader på plats)
 • Projekthantering (för tilldelning av projekt)
 • Timer och registrering av arbetstid i realtid

Complete (programvarulicens)

För företag, egenföretagare, frilansare, hantverkare och enskilda näringsidkare

Innehåller alla funktioner i ADDIGO Smart Pro plus:

 • Centraliserad datahantering av alla data och processer
 • Självkonfigurerbara servicerapporter (checklistor, informationsblad, illustrationer av arbetsflöden)
 • Förkonfigurerade servicerapporter, resekostnader, signaturfält och dokumentbilagor
 • Offerthantering (skapande av offerter, inklusive kopieringsfunktion, statustilldelning och möjlighet att omvandla till en uppgift)
 • Orderhantering (skapande av uppgifter, inklusive kopieringsfunktion, statustilldelning och möjlighet att konvertera till en faktura)
 • Fakturahantering (skapande av fakturor, inklusive kopieringsfunktion, statustilldelning och EPC QR-kod/girokod)
 • Kalenderfunktion (enkel översikt över alla schemalagda appanvändare, med daglig, veckovis eller månadsvis översikt)
 • Nedladdningshantering (dokumentbilaga)