DINA AFFÄRSPROCESSER

INDIVIDUELLT digitaliserad

ADDIGO Servicereport är ett digitalt, flexibelt verktyg för att optimera
för optimering av administrativa arbetsflöden,
särskilt inom områdena loggning, dokumentation
medarbetarhantering, möteshantering och fakturering.

ADDIGO SERVICERAPPORT

EN SYSTEMLÖSNING FÖR ALLA BRANSCHER

Med ADDIGO kan arbetsflöden digitaliseras individuellt och befintliga digitala processer optimeras. Vår applikation är idealisk för alla utmaningar i din dagliga verksamhet – oavsett om de är allmänna, komplexa eller mycket specifika. ADDIGO täpper till luckorna i dina arbetsflöden i alla avseenden – oavsett om det är i själva processen eller genom att förbättra kommunikationen mellan medarbetare på olika platser. Detta möjliggör ett effektivt samarbete mellan alla som är involverade i processen och håller fokus på det väsentliga – dina produkter, dina tjänster, dina företagsmål!

ÄNTLIGEN GLÖMMA PAPPERSARBETET…

HUR ADDIGO FUNGERAR

ADDIGO Servicereport består av en webbläsarbaserad programvara, ”ADDIGO Cockpit”, och en app för mobila enheter.

ADDIGO Cockpit är den centrala kontrollenheten för att administrera appen. Här samlas all data i överskådliga kataloger, t.ex. material, tjänster, medarbetare och kunder. Utifrån dessa data kan man snabbt skapa offerter och uppdrag.

För att skapa uppgifter kan du enkelt använda vårt breda utbud av formulärmallar eller använda vårt intuitiva verktyg för att flexibelt skapa dina egna anpassade formulär.

Från cockpit förser du också de appanvändare du har valt ut med all information och alla formulär som de behöver för att utföra sina uppgifter.

Med ADDIGO-appen registrerar du eller dina medarbetare alla viktiga uppgifter på arbetsplatsen, som sedan överförs från appen till cockpiten via den automatiska synkroniseringsprocessen.

En faktura kan genereras från de ifyllda rapporterna i cockpiten och även överföras till ett annat program.

ALLA FÖRDELAR I EN ÖVERBLICK

VAD ADDIGO GÖR

Perfekt organiserade arbetsflöden inom alla sektorer

Tack vare sin flexibilitet och individuella konfigurerbarhet kan ADDIGO anpassas till dina verksamhetskrav och därmed användas i alla branscher.

Öppenhet genom fullständig dokumentation

ADDIGO kopplar samman många enskilda aktiviteter till en strukturerad process – t.ex. distribution, leverans och slutförande av en order. Den exakta dokumentationen skapar tillförlitlig transparens – för dina medarbetare och för dina kunder.

Ingen informationsförlust tack vare digital processhantering

Dina medarbetare kan komma åt alla viktiga data var som helst och har därmed alltid en överblick över information som kommande uppgifter, möten, adresser, material som krävs, kontaktpersoner och mycket mer.

Effektiv kommunikation

ADDIGO är den perfekta digitala bryggan för medarbetare som är fysiskt eller tidsmässigt långt borta. Den förenklar kommunikationskanalerna och säkerställer på så sätt optimerade processer och nöjda medarbetare och kunder.

Betydande tidsbesparingar

Den tidskrävande hanteringen av pappersdokument har kommit till vägs ände. Med ADDIGO kan du skapa offerter, uppgifter och fakturor på nolltid.

Intuitiv manövrerbarhet

ADDIGO är lätt att använda trots sin komplexitet. Dina medarbetare behöver ingen utbildning och kan börja arbeta med appen direkt.

Enkel implementering

Med ADDIGO kan du snabbt och enkelt importera dina befintliga data, listor och kataloger, t.ex. via CSV- eller XML-filer. Öppna gränssnitt underlättar integrationen i befintliga strukturer.

Offline-funktionalitet

Med ADDIGO-appen kan data även registreras offline. Så snart smarttelefonen eller surfplattan har en internetanslutning synkroniseras appen och cockpit och data överförs.

OPTIMALT SKYDDAD

DINA UPPGIFTER ÄR I TRYGGA HÄNDER HOS OSS

 • Serverplats Tyskland

 • Skydd mot DDoS-attacker

 • Regelbundna säkerhetsuppdateringar

 • Krypterade databaser

 • Garantera maximal säkerhet mot cyberbrottslighet genom aktuella säkerhetsstandarder som OAuth

RÄTT SAK FÖR ALLA – FRÅN GRUNDLÄGGANDE TILL KOMPLETT

LICENSMODELLER I EN ÖVERBLICK

Smart Basic

0,00
 • ADDIGO App
 • Gratis grundversion

Smart Pro

5,99månadsvis
 • ADDIGO App
 • Med utökade funktioner

Complete

49,90månadsvis
 • ADDIGO komplett lösning
 • Bestående av app och cockpit

VI FINNS HÄR FÖR DIG!

UNSERE KUNDENBETREUUNG