Avtryck

ADDIGO
ett varumärke (302 014 0613 19) som tillhör
www Deutscher Tele Markt GmbH
Maxstrasse 6
01067 Dresden

Handelsregister: HRB 17198
Registerdomstol: Dresden

Företräds av:
Mark Eckert

Kontakta oss

Telefon: (+49) 351 33217217
Fax: (+49) 351 65554-22
E-post: support@addigo.de

ID för försäljningsskatt

Identifikationsnummer för mervärdesskatt enligt § 27 a Mervärdesskattelagen:
DE199996891

Redaktionellt ansvarig

Mark Eckert

EU:s tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Du hittar vår e-postadress i det juridiska meddelandet ovan.

Lösning av konsumenttvister/universellt skiljedomscenter

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.

Viktig information:

ADDIGO är ett registrerat EU-varumärke (nr 016479578) vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.
Ladda ner inresekunden

www Deutscher Tele Markt GmbH är ett registrerat varumärke hos den tyska patent- och varumärkesmyndigheten nr 30 2010 036 542