Öka din konkurrenskraft

ADDIGO Cockpit

Den kompletta lösningen ”Complete” ger dig en bekväm och tydlig centraliserad datahantering via ”Cockpit”, varifrån du kan hantera alla dagliga affärsprocesser. Detta inkluderar skapandet av offerter och fakturor. Med Complete-versionen kan du också anpassa de förkonfigurerade formulären efter dina behov utan programmeringskunskaper och skapa egna nya formulär från vilka du sedan kan generera uppgifter till dina anställda. Tack vare den veckovisa cockpitöversikten kan du se hur och var du har fördelat dina medarbetare och på så sätt uppnå en effektiv medarbetarhantering.

Om du tilldelar uppgifter med en deadline skapas också automatiskt en post i appanvändarens kalender. En blick på kalendern är allt som krävs för att din medarbetare ska kunna navigera direkt till sin arbetsplats med hjälp av sin slutenhet.

Jobbdata, formulär, bilder eller anteckningar kan också utbytas mellan appanvändare var som helst. När rapporten eller uppgiften har slutförts informeras du automatiskt om detta i cockpit och en XML-fil görs tillgänglig för dig för enkel export.