Odcisk

ADDIGO
marka (302 014 0613 19) z
www Deutscher Tele Markt GmbH
Maxstrasse 6
01067 Drezno

Rejestr handlowy: HRB 17198
Sąd rejestrowy: Drezno

Reprezentowane przez:
Mark Eckert

Kontakt

Telefon: (+49) 351 33217217
Faks: (+49) 351 65554-22
E-mail: support@addigo.de

Identyfikator podatkowy

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z art. 27a ustawy o podatku od sprzedaży:
DE199996891

Redakcja odpowiedzialna

Mark Eckert

Rozstrzyganie sporów w UE

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nasz adres e-mail można znaleźć w powyższej informacji prawnej.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/uniwersalna komisja arbitrażowa

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu dotyczącym rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.

Ważna informacja:

ADDIGO jest zarejestrowanym znakiem towarowym UE (nr 016479578) w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Pobierz dowód rejestracyjny

www Deutscher Tele Markt GmbH jest znakiem towarowym zarejestrowanym w Niemieckim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych nr 30 2010 036 542